Publicaties over Mari Andriessen

Geloof in beeld. Mari Andriessen (1897-1979) beeldhouwer te Haarlem, Louk Tilanus, Michel Bakker, Antoon Erftemeijer – Uitgeverij Spaar en Hout 2018, ISBN 9789086830589
Dit boek hoort bij de tentoonstelling Geloof in Beeld, 10 april t/m 31 oktober 2018 in het Kathedraalmuseum van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem. Het beschrijft het werk van Andriessen bezien in relatie tot het geloof.

De Andriessens. Een kleurrijke familie van muzikanten en kunstenaars, Agnes van der Horst – Uitgeverij Lias 2013, ISBN 9789088030208
Journaliste en musicologe Agnes van der Horst beschrijft het leven van de Andriessens: een kleurrijke familie van muzikanten en kunstenaars. Dat doet zij aan de hand van ingrijpende gebeurtenissen, zoals Hendriks gijzeling in de Tweede Wereldoorlog en Mari’s grote rol in het verzet.

Het beeld van Mgr. Savelberg in Heerlen; beeldhouwer: Mari Andriessen; een opstel met mijmeringen, Karel Spruijt – Uitgave in eigen beheer, 2011

De schenking Andriessen. Bronzen, gipsen en terracotta’s bewaard in het Frans Hals Museum, Louk Tilanus – Frans Hals Museum, Haarlem 2003
Geschreven ter nagedachtenis aan Mari’s jongste zoon Frits die in 2002 overleed. Hij liet ruim 130 terracotta’s, gipsen en bronzen beelden van zijn vader na aan de gemeente Haarlem. Deze zijn ondergebracht in het Frans Hals Museum.

Mari Andriessen – Uitgave: Hannema-de Stuers Fundatie, 1992
Vouwblad/affiche bij een tentoonstelling die deel uitmaakte van de manifestatie Rondom Andriessen in Kasteel Het Nijenhuis in Wijhe van 14 juni tot 12 juli 1992.

De beeldhouwer Mari Andriessen, Louk Tilanus – Uitgeverij De Haan 1984, ISBN 9022845389
Een uiterst zorgvuldig samengestelde biografie. Louk Tilanus gaat categorisch te werk en benadert Andriessen vooral vanuit zijn werk. Beelden, beeldjes, foto’s, brieven, archiefstukken en interviews vormen de basis.

Mari Andriessen 80, Theo Mulder – Uitgave: Frans Hals Museum, Haarlem 1977
Catalogus bij tentoonstelling in het Frans Halsmuseum.

Mari Andriessen 70 jaar, D. Schwagermann e.a. – Uitgave: Frans Hals Museum, Haarlem 1967
Catalogus bij tentoonstelling in de Vleeshal in Haarlem, 02.12.1967 – 07.01.1968

Mari Andriessen. Beeldende kunst en bouwkunst in Nederland, Marius van Beek – Uitgeverij J.M. Meulenhoff, 1964
Deze beknopte monografie is ook vertaald in het Duits en het Spaans.

Beeldhouwkunst van deze eeuw, A.M. Hammacher – Uitgeverij Contact 1955
Dit boek beschrijft de ontwikkeling van de beeldhouwkunst in de 19de eeuw. Ook Mari Andriessen komt aan bod.

Uit de werkplaatsen der beeldhouwers, L.P.J. Braat – Uitgeverij De Spieghel 1941
De schrijver bezoekt de ateliers van onder anderen Mari Andriessen, prof. J. Bronner, F.J. van Hall, Hildo Krop, John Raedecker, Bertus Sondaar en Han Wezelaar. Hij bespreekt hun werkwijzen en visies.