Het werk van Mari Andriessen

Mari Andriessen heeft een uitgebreid en divers oeuvre nagelaten. Veel werken zijn te zien in de openbare ruimte en in musea. Het Frans Halsmuseum heeft een groot aantal werken in de collectie. Deze zijn in bruikleen gegeven aan Museum Beelden aan Zee, waarmee ze voor een groot publiek toegankelijk zijn gemaakt. In de Gipsotheek van het museum zijn bovendien talloze studies in gips te zien. Teylers Museum in Haarlem heeft een bijzondere collectie penningen, tekeningen en schetsen.

Mari Andriessen op de kaart

Onderstaande kaart bevat informatie over de locatie van werk van Mari Andriessen in de openbare ruimte en in musea in Nederland, Belgiƫ en Duitsland.

Oeuvrecatalogus

Een groot deel van het werk van Andriessen is vastgelegd in een digitale oeuvrecatalogus. De lijst met werken uit het boek De beeldhouwer Mari Andriessen van kunsthistoricus Louk Tilanus vormt hiervoor de basis. Met behulp van deze lijst en uitgebreid speurwerk onderzocht kunsthistoricus Lot Fakkeldij in 2018 of genoemde werken nog bestaan en zo ja, waar deze zich bevinden. Zij ontdekte dat het grootste deel van de openbare werken nog in situ is, de meeste kleine beeldjes bij particuliere verzamelaars staan en de overige kleinere en middelgrote werken te vinden zijn in musea.

Samenstelling oeuvrecatalogus

Het belangrijkste doel van de zoektocht was de werken van Mari Andriessen zo volledig mogelijk te beschrijven met gegevens als titel, afmetingen en datering. Het dateren is met de grootst mogelijke zorg gedaan. Dit was ingewikkelder bij de kleinere beeldjes omdat Andriessen deze zijn hele leven is blijven maken. Van monumenten en openbare werken bestaan vaak meerdere voorstudies van verschillende materialen als klei, gips, kalksteen en brons. Omdat een precieze datering van een voorstudie niet altijd mogelijk was, is de startdatum bepaald op het moment dat Andriessen met een opdracht begon. De einddatum is de datum waarop het werk daadwerkelijk is geplaatst of uitgevoerd.

Aanvullingen?

De inventarisatie van het oeuvre van Mari Andriessen is inmiddels zo goed als compleet. Neem voor aanvullingen of andere informatie contact op met de Mari Andriessen-Stichting.

De oeuvrecatalogus is tot stand gekomen in samenwerking met Museum Beelden aan Zee en het Sculptuur Instituut.